โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร

ทำไมต้องเรา

FISP เป็นโรงงานที่ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice) และมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบครันสำหรับให้ผู้ประกอบการแปรรูปผักผลไม้และเครื่องดื่ม

FISP มีบุคลากรวิจัยและพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรม

FISP พร้อมให้คำปรึกษาและยืดหยุ่นต่อทุกความต้องการของผู้ประกอบการ