โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร

บริการบ่มเพาะเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารในเชิงพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์อาหารที่พร้อมให้บริการบ่มเพาะเทคโนโลยีการผลิตในระดับโรงงานนำทางได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบรรจุในกล่อง UHT, ขวดแก้ว หรือ รีทอร์ตเพาช์ (Retort pouch) 

2. ผลิตภัณฑ์อาหาร Freeze dry

3. ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคที่ผ่านการฆ่าเชื้อในภาชนะบรรจุปิดสนิท สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง

4. ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง

5. ผลิตภัณฑ์อาหารทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศ (Vacuum frying)

ผู้ประกอบการที่สนใจในการรับบริการบ่มเพาะเทคโนโลยีการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นสามารถปรึกษากับทีมน้กวิจัยของเรา

บริการของเรา

บริการของเราทั้งหมด