โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร

บริการสายการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์จะใช้บริการควรผ่านการบ่มเพาะเทคโนโลยีการผลิตในระดับโรงงานนำทาง (Pilot scale) หรือมีเทคโนโลยีการผลิตในเชิงพาณิชย์แล้ว

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย FISP จะได้รับการอนุญาตในการผลิตและจำหน่ายจาก อย. ผู้ประกอบการสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผลิตภัณฑ์อาหารที่ FISP มีความพร้อมให้บริการในการผลิตได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบรรจุในกล่อง UHT, ขวดแก้ว หรือ รีทอร์ตเพาช์ (Retort pouch) 

2. ผลิตภัณฑ์อาหาร Freeze dry

3. ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคที่ผ่านการฆ่าเชื้อในภาชนะบรรจุปิดสนิท สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง

4. ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง

บริการของเรา

บริการของเราทั้งหมด