โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร

25 มิถุนายน 2562 - - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะเข้าเยี่ยม FISP

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายวัชรพล บุญหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายสุรนาม พานิชการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทฟุซัง จำกัด ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมสายการผลิตและห้องปฏิบัติการของ FISP รวมทั้งหารือแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมเครื่องดื่มข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าวตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี ? ? ?

โดย ดร.โศรดา วัลภา ผู้จัดการโรงงานและนักวิจัยอาวุโส ให้การต้อนรับ ?

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด