โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร

เกี่ยวกับเรา

FISP ช่วยเหลือ แนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ตั้งแต่การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตในระดับห้องปฏิบัติการ และการบ่มเพาะเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการทำธุรกิจและเพื่อให้ทันกับตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วในยุค THAILAND 4.0