โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร

โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร

  • โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP)

    FISP พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางการพัฒนานวัตกรรมอาหารของท่านมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จในอนาคต

fisp is your business solution

fisp is your business solution

หากคุณมีความฝันที่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในแบรนด์ของดัวเองเราคือคำตอบของคุณ

โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) เป็นโรงงานอาหารมาตรฐานที่ให้บริการผู้ประกอบการอย่างครบวงจร FISP มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เกี่ยวกับ FISParrow_forward

ทำไมต้องเรา

โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร

FISP ภายใต้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่พร้อมให้การสนับสนุนและเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อทำให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จ ในธุรกิจอาหารได้อย่างยั่งยืน

อ่านต่อarrow_forward

บริการของเรา

FISP มุ่งให้บริการแก่ผู้ประกอบการแบบ One-Stop-Service

ประกอบด้วย บริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร บริการบ่มเพาะเทคโนโลยีการผลิตในเชิงพาณิชย์สำหรับผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปและเครื่องดื่ม บริการสายการผลิตผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปและเครื่องดื่มที่ได้มาตรฐาน บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบและรับรองคุณภาพ บริการประเมินอายุการเก็บรักษาอาหาร บริการที่ปรึกษาด้านการผลิตและวางสายการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและด้านการประกอบธุรกิจอาหาร